ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รวมภาพกิจกรรม อบต.เกาะโพธิ์
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนจำนวน ๑๕ คู่มือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง แก้ไขประกาศเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 <click>

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนจำนวน ๑๕ คู่มือ
 
 
 
ข่าวประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 2 และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดจินดาราม – โรงเรียนวันครู 2504 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนดินลูกรังก้นบ่อ สายหนองเถือเนื้อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก <click>
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564)
  แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 
 
 
Copy right 2009 All right reserved. Kopho Subdistrict Administrative Organization
.:: ติดต่อเรา : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 0 3739 8992 โทรสาร. 0 3739 8882 ::.