หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อประกอบการทำงา่นของ อบต.เกาะโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น Samsung Proexpress M4070FR และหมึกปรอ้นเตอร์ HP Laserjet 79A เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.เกาะโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร เจาะรูระบายน้ำ เจาะรูทั้ง 2 ข้างทำหูจับ พร้อมพ่น ตรา อบต.เกาะโพธิ์ จำนวน 50 ใบๆละ500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]โครงจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้านเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 และประปาหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายคันคลองชลประทานฝั่งซ้าง (ฝั่งขวา) จากสะพานดอนเจริญ ถึงสะพานเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายวงแหวนรอบนอก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [ 21 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายคันคลองชลประทานฝั่งซ้าง (ฝั่งขวา) จากสะพานดอนเจริญ ถึงสะพานเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาลงลูกรังไหล่ทางฝั่งซ้าย พร้อมปรับเกลี่ยแต่งและแรับเปลี่ยนฝาท่อ ค.ส.ล. จากสะพาน ค.ส.ล.ดงข่า ไปถึงบ้านนายสุเวช สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.เมตร ถนนสายบ้านนางทองหยิบ อินทวงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเข้าบริเวณสายปฏิรูปที่ดินต่อจากของเดิมไปทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยทำการการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ระยะทางยาวประมาณ 590 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED Street Light 60 วัตต์ จำนวน 9 ชุดๆละ 5,430 บาท และจัดซื้อขาติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร จำนวน 9 ชุดๆละ 1,500 บาท เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าวัดสะแกซึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า LED STREETLIGHT 60W จำนวน 26 ตัว เพื่อนำมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเกาะเกาะโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ อบต.เกาะโพธิ์ ทะเบียน กข-5213 นครนายก รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่และถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันครู 2504 โดยลื้อกระเบื้องฝาผนัง+ปูใหม่ ขนาด 2 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณวัดสะแกซึง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพล่ี จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-398-882
อบต.เกาะโพธิ์
อบต.เกาะโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 0-3739-8882 โทรสาร : 0-3739-8882
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 5,725,749 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10