ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 5 )
45.45%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 3 )
27.27%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
แหล่งท่องเที่ยว ( 3 )
27.27%